El cine en la formación académica

AUTOR: Diego Flecha Ybañez

CENTRE: Escola Meritxell

TUTORA: Gemma Ventura

TIPOLOGIA: analític

memòria-1memòria-2memòria-3

PUNT de PARTIDA: Volia aconseguir adaptar una sèrie de pel·lícules a l’àmbit escolar per tal que els professors tinguessin no només una ajuda, sinó també un instrument d’ús habitual a l’aula.

PROCÉS de TREBALL: En primer lloc, vaig visualitzar una sèrie de pel·lícules un mínim de dues vegades per agafar els apunts necessaris. En segon lloc, vaig relacionar aquests apunts per tractar de trobar la similitud entre ells. I, posteriorment, vaig realitzar un escrit de cada una d’elles per introduir-les a l’àmbit escolar.

RESULTATS/CONCLUSIONS: En un principi, l’objectiu era trobar un instrument per millorar l’actitud de l’estudiant i que es sentís còmode a la classe. Després d’estar un any, aquest objectiu ha anat canviant en el transcurs d’aquest fins arribar a la conclusió que possiblement hauriem de buscar la motivació de l’alumnat.

This entry was posted in 2019, Escola Meritxell and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.