Les drogues a la presó, un túnel sense sortida?

AUTORA: Mireia Planas García

CENTRE: GEM

TUTORA: Laia Ferrer

TIPOLOGIA: estudi de cas

memòria en pdfmemòria – 2Annexos

PUNT de PARTIDA: La pregunta inicial és: Quins entrebancs es troba un home drogaadicte que ha estat a la presó per reinserir-se a la societat i deixar l’addicció? Són superables? Quins són els factors que hi tenen més pes?

PROCÉS de TREBALL: 1- Estudi de la presència de les drogues a la presó a través d’entrevistes amb professionals d’aquest món. 2- Estudi de 3 casos d’homes que tenen aquest perfil, a través d’entrevistes escrites 3- Entrevistes a professionals del món de la presó i altres que treballen per la seva reinserció.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Els resultats constaten la diversitat de perfils i els diferents factorrs que dificulten l’abandonament del món de la droga i de la delinqüència: l’entorn familiar, els perjudicis socials i, sobretot, el fet que la persona hagi normalitzat aquesta forma de vida.

This entry was posted in 2019, GEM and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.