Concept Art

AUTORA: Nicole Bonilla Romero CENTRE: INS Alexandre Satorras TUTORA: Esther Suñé TIPOLOGIA: Creatiu

TREBALL-Nicole Bonilla

ANNEX-Nicole Bonilla

PUNT DE PARTIDA: Amb aquest treball pretenc, primer, indagar sobre la pre producció de les pel·lícules d’animació; sobre tot el procés previ als llargmetratges del qual els espectadors no són conscients, però que, tot i això, conforma una part molt important del producte final. Proposo conèixer aquesta màgia, centrant-me en l’evolució i disseny dels personatges animats, i amb tota la informació, desenvolupar el meu propi projecte.

PROCÉS: Buscant en blogs d’artistes professionals que treballen per a grans companyies com Dreamworks, Disney o Pixar, em disposo, a poc a poc, a conformar una guia completa amb diferents classificacions. Amb un treball extensiu, que inclou la recerca, traducció i l’extracció de la informació valuosa d’un gran nombre de fonts, munto la memòria del treball, a l’hora que creo la meva pròpia història, sobre un nen transsexual, i seguint els passos de dibuixants de renom en aquest món, dissenyo els personatges.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Analitzo els dissenys de la pel·lícula “Enredats” (2010) de Disney, i ofereixo als lectors tota la informació i el procés de creació de personatges de forma entenedora, perquè puguin copsar la importància d’aquesta fase i siguin conscients de tot el treball que no es veu en pantalla. El resultat pràctic de tota la feina és “Saudade”, un recopilatori de l’evolució dels dissenys dels personatges de la meva història, amb els que, a més d’una funció estètica, pretenc complir una funció social, fent arribar al públic, tant nens com pares, la realitat de la transsexualitat infantil. 

 

This entry was posted in 2015, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.