La música tradicional de Les Santes

AUTORA: Mireia Pros Morales  CENTRE: INS Alexandre Satorras TUTOR: Toni Oliveras TIPOLOGIA: Analític

TREBALL-MireiaPros

PUNT DE PARTIDA: L’objectiu del treball és fer un anàlisi de la música dels balls de les comparses de Mataró, tractant punts com l’origen, la tipologia, l’estructura, el ritme, la tonalitat, un petit anàlisi harmònic (en cas que no hi hi hagi melodia no es pot parlar de res referent a ella). Veure quines són les semblances i les diferències de cada ball.
Fer el mateix amb algunes peces representatives de l’Agrupació Musical del Maresme durant Les Santes, i quan sigui possible, explicar la vinculació de la peça amb la festa major.

PROCÉS: Primera part d’informació prèvia de Les Santes (la historia) i alguns tipus de balls populars. Adquisició de les partitures i arxius de so i anàlisi de cada peça, recerca de l’origen d’alguna d’elles (especialment de l’AMM).
Durant tot el procés del treball vaig anar elaborant els petits annexos, plantejats com a informació addicional.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Totes les peces van ser analitzades, per tant la conclusió principal és que és possible, encara que sigui un anàlisi breu.
La tipologia de totes les cançons és la mateixa i estructuralment són semblants (sempre separant-les en dos grans blocs, comparses i AMM). Les que més es diferencien són les que o bé són molt antigues (Ball de l’Àliga) o més modernes (Rumbeta dels Nans Nous/Ball de Quatre i les de percussió).
Amb les de l’AMM, passa essencialment el mateix. A més he pogut comprovar que les marxes mores són una evolució del pasdoble.

This entry was posted in 2015, INS Alex. Satorras and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.