Els rols de gènere creats als anuncis televisius.Comparativa entre 1960 i l’actualitat

AUTORA: Montserrat Familiar Maresma CENTRE: INS Alexandre Satorras TUTORA: Maria del Carmen Sanchez Pardo TIPOLOGIA: Comparatiu

TREBALL-MontseFamiliar

PUNT DE PARTIDA: Aquest Treball de Recerca tracta sobre els rols o estereotips de gènere creats als anuncis televisius, establerts en la nostra societat avui en dia. A partir d’aquí, s’ analitza quines diferències o semblances hi ha entre la imatge de l’home i la dona, tant actualment, com a la dècada dels anys 60. Es vol investigar si realment estem evolucionant cap a una societat més igualitària, o ens estem quedant estancats en aquella època, on la dona suposava una figura inferior subordinada per l’home, dominador i patriarcal. L’objectiu es buscar com transmeten aquests estereotips i prejudicis a través dels anuncis televisius, i com això, conseqüentment, afecta a la nostra societat i a la nostra forma de pensar. 

PROCÉS: La metodologia es basa principalment en l’anàlisi de 46 anuncis del 2014 i 22 anuncis dels anys 60. A tots dos anàlisis s’ha tingut present les mateixes categories: el producte, el camp específic, el gènere i l’edat del protagonista, l’eslògan, la veu en off i finalment el missatge i interpretació d’aquest. Per una altra banda, també s’ha realitzat una entrevista al sociòleg Salvador Cardús, actualment professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Finalment, una enquesta realitzada als alumnes de 8 i 11 anys de l’Escola Vista Alegre, a Mataró, per tal de demostrar aquesta influència en la mentalitat dels nens i nenes i en la distribució de les tasques domèstiques.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Finalment, després de tot aquest procés, podem afirmar que actualment segueix existint aquesta discriminació de gènere als anuncis televisius i per tant a la societat. La publicitat simplement és un reflex de tots aquells prejudicis i estereotips que la formen. Aquesta discriminació, sobretot és molt més notable en el cas de les dones, les quals encara es conceben amb una imatge feble i dèbil que necessita una figura superior; l’home. Per tant, la situació realment no ha canviat tant respecte als anys 60, però com que actualment la publicitat ha evolucionat molt més i disposa de més recursos, es fa d’una manera molt més dissimulada.

This entry was posted in 2015, INS Alex. Satorras and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.