Secretos del Séptimo Arte. El chroma key

AUTOR Alejandro Gómez Sánchez
CENTRE Maristes Valldemia
TUTOR Albert Cocera
TIPOLOGIA Explicatiu-creatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

La meva hipòtesi formula la pregunta: és pot elaborar un chroma key amb materials de baix pressupost? A partir d’aquest punt plantejo els objectius com:

-Creació del meu propi chroma

-Investigació de la correcte elaboració de la tècnica chroma

-Fase creativa: elaboració de clips amb la tècnica chroma key com a base

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

-La recollida d’informació sobre el chroma

-Primera presa de contacte amb la tècnica chroma

-Segona part de la recerca d’informació

-Creacions audiovisuals en chroma

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Obtenció dels clips amb la seva posterior crítica, afirmant positivament que la elaboració de la tècnica chroma amb materials de baix pressupost és possible.

Chroma key-1

Chroma key-2

This entry was posted in 2013, Maristes Valldemia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.