La polèmica sobre el rebuig a la transfusió de sang

AUTORA Yousra El Kasmi El Kasmi
CENTRE INS Thos i Codina
TUTOR Antonio Fuentes Martínez
TIPOLOGIA Estudi de cas

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

La negativa dels Testimonis de Jehovà a rebre transfusions de sang, fins i tot al preu de la pròpia vida, és un dels actes més popularment coneguts dels membres d’aquesta religió i que més polèmica ha suscitat. L’objectiu del treball era definir quin és el marc ètic o les pautes d’actuació que regeixen la conducta mèdica –o dels fiscals i jutges–, quan es troben amb casos de TJ que es neguen a rebre transfusions sanguínies. El conflicte rau en l’enfrontament de dos principis: principi d’autonomia, respecte per la voluntat lliure del pacient, i compromís del metge de salvar la vida humana.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

Metodologia: trobades amb metges, amb representants de comitès d’ètica, amb els mateixos Testimonis de Jehovà i, per últim, amb fiscals i juristes. A més d’aquests testimonis, he fet ús de diferent tipus de material escrit: fullets hospitalaris, tríptics i documents oficials, tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Estat espanyol, documents oficials dels TJ, articles de les seves revistes, etc. (tots exposats a la bibliografia del treball).

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Priorització de la llibertat i autonomia de les persones malaltes per sobre del principi de beneficència.

-No crec que el deure del metge es limiti a protegir la vida; el seu deure, abans que res, es respectar al pacient.

Rebuig a la transfusió de sang

This entry was posted in 2013, INS Thos i Codina and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.