El millor per a la SPAM

AUTORA Etna Vicent Calls
CENTRE Fundació Privada GEM
TUTORA Gemma Pou
SÍNTESI Aquest treball està basat en l’estudi de tot el que fa referència a la societat protectora d’animals de Mataró (SPAM) i, en el seu vessant més pràctic, es fa una proposta de millora per a aquesta associació, optimitzant recursos i instal·lacions per fer més funcional el centre i donar el millor tracte possible als animals que hi estan tancats. Per tenir un contacte més proper amb els veritables protagonistes d’aquesta entitat, vaig fer-me voluntària, així que he pogut aportar una visió més personal ben fonamentada al treball.

El millor per a la SPAM

This entry was posted in 2012, GEM and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.