El títol era … Era … El tinc a la punta de la llengua, però no em surt

AUTORA Clàudia Montero Carreras
CENTRE Escola Meritxell
TUTORA Montse Viader
SÍNTESI El títol indica clarament el que es vol tractar: la pèrdua de la memòria. Es vol investigar la relació de l’envelliment i la memòria, la pèrdua d’aquesta durant el transcurs del temps, veure què passa en els nostres cervells i intentar entendre per què recordem unes coses i d’altres no. La pèrdua de memòria, és irremeiable o no?

El títol era .. Claudia Montero

This entry was posted in 2012, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.