El bilingüisme i l’aprenentatge de l’anglès, tot un món d’avantatges

AUTORA Juliana Chiva Polvillo
CENTRE Escola Pia Santa Anna
TUTORA Eva Garcia Solé
SÍNTESI El treball està basat en dos temes d’actualitat com són l’aprenentatge de l’anglès i el bilingüisme dins l’Estat Espanyol. He realitzat una part teòrica i una part pràctica basada en enquestes, entrevistes i un programa informàtic, el JClic, que he passat a diferents escoles de l’Estat, per tal d’abraçar tant monolingües com bilingües. La hipòtesis està enfocada en el fet dels avantatges que ens proporciona el fet de viure en un entorn bilingüe, enfront d’un de monolingüe..

El bilingüisme i l’aprenentatge de l’anglès.

This entry was posted in 2012, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.