Educació, societat i creativitat

AUTORA: Uma Herreruela

CENTRE: INS Laia, l’Arquera

TUTORA: Anna Guillem

TIPOLOGIA: Comparatiu

PUNT DE PARTIDA: El sistema educatiu espanyol i unes mancances notables que deixa de costat la Individualitat de la persona i la creativitat de l’alumne. Com podem solucionar un problema cada cop més notable en les enquestes PISA i com per un procés més creatiu i individualitzat podem aconseguir-ho? Diferents corrents busquen maneres alternatives per a solucionar-ho. En aquest treball s’exposen aquests corrents alternatius, entrevistes a diversos Docents, i finalment tot culmina en una conclusió i una proposta de millora tenint en compte el benestar de l’alumne i de l’educador.

PROCÉS DE TREBALL: A poc a poc vaig anar trobant diferents mètodes amb diversos resultats i crítiques, totalment diferents del sistema educatiu que jo havia conegut fins al moment vaig centrar-me a exposar diferents punts de vista sobre l’educació Volia també exposar l’opinió de diferents docents, amb diferents punts de vista, per veure com ells des de dins del sistema educatiu, però amb un punt de vista llunyà de l’alumne, veien metodologia educativa actual a Espanya.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Després de realitzar aquest estudi comparatiu arribo a la conclusió de què el sistema d’aquest país, dista molt de cobrir les necessitats que presenten les noves generacions. En aquest treball he pogut veure l’evolució del sistema educatiu espanyol i encara que s’ha vist una millora, considero que encara li falta molt recorregut per a poder obtenir uns resultats òptims. Com a proposta constructiva proposo els següents punts -Reforma dels centres educatius -Disminuir la ràtio d’alumnes per professor -Flexibilitat dels continguts per a donar més llibertat als professors -Aules menys magistrals Encara que aquestes propostes siguin ambicioses, són possibles, encara que sigui a petita escala. Crec fermament que buscar canvis, encara que siguin petits per les faltes de recursos, crearan una millora a llarg termini.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.