Sarum: una història de Shakespeare i desforestació

AUTORA: Ariadna Sánchez González

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: Albert Cocera

TIPOLOGIA: Creatiu

PUNT DE PARTIDA: El treball sorgeix de la unió de tres grans temàtiques: el teatre, amb Shakespeare, l’ecologisme, amb la desforestació, i l’escriptura creativa. Totes elles convergeixen, i així creen “Sarum”, una obra de teatre basada en “El somni d’una nit d’estiu” de la qual el missatge final ha estat modificat per convertir-se en un d’ecològic. L’objectiu inicial, per tant, era el de completar el procés creatiu que comporta l’escriptura d’una obra de teatre. D’altra banda, la hipòtesi plantejada era si podia transmetre’s l’essència d’una obra de Shakespeare com “El somni d’una nit d’estiu” de Shakespeare tot i canviar-ne part de la trama.

PROCÉS DE TREBALL: Per escriure poder bé, el primer que es va haver de fer va ser realitzar un estudi de “El somni d’una nit d’estiu” per poder construir la trama de la nova obra utilitzant la informació recopilada. Un cop muntada la història, va perfilar-se a quins punts de l’obra es tractarien Shakespeare i la desforestació per tal de delimitar la teoria del treball. A continuació, es va conduir una recerca sobre aquestes dues temàtiques, que conformarien el marc teòric del treball. La resta va consistir en escriure l’obra, revisar-la i reescriure-la.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Finalment, es va acomplir l’objectiu de passar per cadascuna de les etapes del procés creatiu, obtenint-ne un resultat final: “Sarum”. La hipòtesi, d’altra banda, va ser refutada, ja que la modificació i eliminació de certes parts de l’obra de Shakespeare que desviaven el receptor del conflicte central, la desforestació, va fer que el resultat definitiu s’allunyés de l’original “El somni d’una nit d’estiu”. Tot i això, no es tracta d’un resultat inherentment negatiu, ja que va permetre la independència de “Sarum” com a obra.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.