Shh, hay niños delante…

AUTORA: Clàudia Morillo Vivancos

CENTRE: INS Laia, l’Arquera

TUTOR: Eduardo Ruiz Tosaus

TIPOLOGIA: Comparatiu

PUNT DE PARTIDA: El meu objectiu principal amb aquest treball és arribar a conèixer quines actituds o comportaments mostren les persones cap als temes tabú de la societat on viuen. Com a objectius secundaris, es pretenen analitzar les reaccions de les persones en anomenar-los un tema, una paraula o una expressió que per la societat en la qual viuen o en la seva pròpia cultura és tabú, així com analitzar els diferents factors que poden influir en la transgressió, l’acceptació o la ignorància sobre alguns tabús (edat, gènere, religió, cultura…). La hipòtesi que cal comprovar és: preferim no enfrontar-nos als tabús i no parlar de certs temes que ens resulten incòmodes per por, desconeixement o vergonya.

PROCÉS DE TREBALL: Al llarg de la meva part teòrica es coneix el concepte de Globalització i com aquesta afecta la fusió-vinculació de les diferents cultures i els seus tabús; què són els xocs culturals i quan ens enfrontem a ells; i per últim, el concepte de tabú, l’origen i l’evolució d’aquest, així com els diferents tipus de tabú que hi ha (des de l’alimentació, la mort o el sexe, fins al tabú lingüístic, englobant les paraulotes i altres restriccions lingüístiques). La part pràctica és una recopilació de petits fragments de 27 entrevistes realitzades a persones del meu entorn provinents de diferent cultura, gènere, edat i creences religioses, amb els objectius ja anomenats anteriorment.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Finalment, respecte a la hipòtesi inicial, queda corroborada perquè per influència familiar, cultural o religiosa resulta incòmode parlar de temes que són considerats “prohibits” o “malsonants”, encara que també s’ha comprovat que el factor detonant que impedeix parlar de segons quin tema és la confiança. D’altra banda, encara que cada cultura té els seus propis tabús, el fet de viure en societats multiculturals dona lloc a què compartim tradicions, costums o fins i tot maneres de pensar. Per últim, la majoria dels temes tabú que avui dia considerem que estan més “normalitzats”, realment continuen tenint un gran pes en les conductes de les persones, i, per tant, transmetent-se de generació en generació i vetant-los quan hi ha nens davant.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.