L’edat d’or de l’efecte ramat, l’efecte ramat a l’adolescència

AUTORA: Safae Mrabet

CENTRE: INS Thos i Codina

TUTORA: Sílvia Casanovas

TIPOLOGIA: Explicatiu

PUNT DE PARTIDA: Parteixo de la hipòtesi que seguim a la massa per por i per supervivència. Estudio específicament els adolescents, ja que es considera que l’adolescència és l’edat d’or de l’efecte ramat. Jo volia comprovar aquestes hipòtesis, i assolir diversos objectius com per exemple obtenir més coneixement sobre el tema, i així sentir-me preparada per debatre en qualsevol moment sobre aquest, resoldre algunes preguntes que sempre he tingut sobre el seguiment de les masses, etc.

PROCÉS DE TREBALL: En primer lloc, vaig haver d’escollir el tema, ja que tenia diverses idees, però finalment em vaig decantar per aquest perquè era el tema que més en feia curiositat a i el meu entorn. Seguidament, he investigat i desenvolupat diferents apartats relacionats amb el seguiment de la massa en general i específicament en l’adolescència. Vaig utilitzar el mètode experimental per realitzar experiments socials, la consulta amb persones enteses en la psicologia o l’àmbit social i vaig realitzar una enquesta en la clau volia conèixer el grau de consciència que tenim sobre com ens afecta la societat i els grups dels quals formem part. El procés ha estat bastant dinàmic i s’han vist resultats no esperats.

RESULTATS/CONCLUSIONS: A l’inici del treball jo ja tenia la certesa de què la meva hipòtesi era certa i em vaig proposar més que mai comprovar que així era. La meva hipòtesi inicial va ser pensada a partir de la ignorància sobre el tema, es va quedar curta. Per això després de fer aquest treball em vaig adonar que l’efecte ramat englobava molts factors, la meva curiositat pel tema va augmentar i tenia l’ambició de fer un treball més llarg per respondre tots els meus dubtes que augmentaven i augmentaven al llarg del treball, no obstant això, junt amb la tutora vam arribar a la conclusió que si volgués conèixer tot sobre la psicologia social mai acabaria, ja que encara s’està estudiant. Finalment orgullosa de l’enteniment que vaig assolir del tema a partir del treball i amb els arguments donats al llarg del treball, em vaig veure capaç de donar per correcta la meva hipòtesi, els éssers humans seguim la massa per por i per supervivència, però no només per aquestes causes, aquesta tesi no recollia tot el ventall de matisos relacionats amb aquest tema tan complex.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Thos i Codina and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.