La diferència, les ulleres: quan el masclisme esdevé una normalitat

AUTORA: Sílvia Roque Cabezas

CENTRE: Salesians Sant Antoni de Pàdua

TUTORA: Sílvia de Gea Álvarez

TIPOLOGIA: Explicatiu

PUNT DE PARTIDA: Aquesta recerca té com a objectiu estudiar conductes masclistes encobertes de diversos cursos de l’ESO i el Batxillerat, així mateix com del professorat de l’escola Sant Antoni de Pàdua, amb la finalitat de visibilitzar-les i, per tant, evitar-les. Com a punt de partida, es plantegen uns interrogants que, posteriorment, es defineixen en matèria de tres hipòtesis. La primera hipòtesi afirma que “totes les persones adoptem conductes masclistes encobertes encara que tinguem uns ideals totalment antagònics”. La segona defensa que “el fet d’actuar inconscientment discriminant el gènere femení és una de les causes que no ens permet combatre el masclisme” i, per últim: “el llegat cultural i social i l’educació són els motius pels quals encara es discrimina la dona”.

PROCÉS DE TREBALL: Un cop es defineixen les hipòtesis, es duu a terme una investigació exhaustiva sobre les formes de masclisme invisible, com els micromasclismes i el sexisme ambivalent. Per tal de desemmascarar aquest tipus d’actituds amb resultats exempts de biaix de desitjabilitat social, s’analitzen comportaments del professorat i s’executen tres experiments socials ocults en cada curs escollit, tot adaptant-los a la unitat temàtica que està essent treballada a l’aula. A més, es fa un tractament crític dels continguts i comentaris de dos vídeos feministes per justificar la urgència de l’assumpte.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Finalment, s’ha pogut extrapolar mitjançant els resultats i l’anàlisi que, tal com plantejava la premissa de l’estudi, totes les persones adoptem actituds masclistes inconscientment, que el masclisme evident i l’encobert són una realitat difícil de combatre, que el darrer perpetua el masclisme explícit i que les teories dels micromasclismes i el sexisme ambivalent són limitades.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.