Existeix el fracàs escolar, però… fracassen els alumnes o el sistema?

AUTORA: Soukaina El Hmidi Khomssi

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTORA: Imma Gutiérrez

TIPOLOGIA: Explicatiu i confirmatori

PUNT DE PARTIDA: La principal inquietud que mou aquest treball de recerca és el fracàs escolar i els factors que intensifiquen aquesta situació. Són els factors interns/personals de l’alumnat la principal causa de l’aparició de fracàs escolar? Aquesta és la hipòtesi sobre la qual girarà aquest document. Però hi ha un seguit de preguntes i dubtes que encara no trobo respostes per a elles. Per exemple: les polítiques escolars, magnifiquen o redueixen el fracàs escolar de l’alumnat amb algun tipus de dificultat acadèmica? Les polítiques escolars són la principal causa de fracàs escolar entre l’alumnat de secundària?, o Quins són els factors que intensifiquen l’aparició de fracàs escolar? i, És cert que el treball per competències afavoreix la inserció en la realitat fora de l’escola?

PROCÉS DE TREBALL: Amb la intenció d’identificar l’arrel del problema, denominat com a “fracàs escolar”, es va fer una cerca bibliogràfica sobre els diferents conceptes relacionats amb aquest mateix per a la seva clarificació. Seguidament, es va dur a terme una anàlisi de les enquestes distribuïdes als alumnes de primer de batxillerat, a més d’entrevistes realitzades a experts en l’àmbit educatiu.

CONCLUSIONS/RESULTATS: Podem dir, que la major part del fracàs escolar succeeix a causa dels factors externs. No obstant això, en ocasions, els factors interns i particularment, en els problemes personals, podem tenir la base de que aquest fracàs aparegui abans o s’accentuï en un moment determinant, actuant com un factor predisponent de l’aparició del fracàs escolar si no s’ha detectat o si no s’ha iniciat una intervenció adient per cobrir aquesta dificultat present. Bo i així, donat que és molt complexa esbrinar i confirmar totalment la hipòtesi, podem dir que ambdós factors repercuteixen en l’alumne, i que, en aquest cas, gràcies a la recerca, ubiquem el percentatge més alt, en els factors externs.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.