El camí cap al Valhalla

AUTOR: Xavier Coll Ribas

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: Jaume Prat i Fabregat

TIPOLOGIA: explicatiu

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: Un dels principals objectius que tenia amb aquest treball de recerca era aprofundir més en aquesta mitologia i poder aprendre’n més. Això em porta al següent objectiu, quan el lector acabi de llegir el treball, es quedi amb alguna noció d’aquest i s’animi a conèixer una mica més d’aquest món. L’últim objectiu que tenia era veure com aquesta mitologia, malgrat ser bastant antiga, és vigent avui dia, ja sigui en la música, en diferents religions, etc…

PROCÉS de TREBALL: El treball de recerca està organitzat d’una manera que, a mesura que el lector va llegint, pugui seguir el tema d’una manera lineal i amb la informació necessària. A part, hi ha un mapa conceptual amb les idees principals i un glossari al final per facilitar la lectura.
La recollida de la informació ha estat mitjançant llibres, alguns d’ells en diferents idiomes, amb correus a persones coneixedores d’aquesta mitologia i amb l’ajuda d’una botiga de Barcelona.

RESULTATS/CONCLUSIONS: He pogut aprendre molt més d’aquesta mitologia i he pogut posar en pràctica els conceptes que he après en la part teòrica a la part pràctica. També el fet de veure aquesta mitologia des de diferents punts de vista, mitjançant entrevistes a diverses persones importants, ens han mostrat com aquest món segueix vigent avui dia.

This entry was posted in 2019, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.