Hermione Granger i la pedra filosofal. Harry Potter amb les ulleres liles

AUTORA: Mireia Prat i Esquerdo

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: Albert Cocera

TIPOLOGIA: creatiu

memòria en pdf – 1  memòria en pdf – 2

PUNT de PARTIDA: Em marcava com a objectiu descobrir si Harry Potter era una saga masclista o amb trets principalment masculins i reescriure el primer llibre de la saga eliminant aquests trets masculins o masclistes posant com a protagonista Hermione Granger, de tal manera que la història fos la mateixa canviant el punt de vista per donar més pes als personatges femenins de la saga.

PROCÉS de TREBALL: Per tal de fer-ho, he hagut d’analitzar la història del feminisme, des dels seus inicis fins al moment actual. Un cop he arribat a l’actualitat, he estudiat referents femenins i feministes així com moviments masclistes que han sorgit en contraposició al feminisme. A més, també he analitzat la saga de Harry Potter així com l’univers que s’ha creat al seu voltant, per acabar estudiant la importància que hi tenen les dones. A més, també he sotmès aquesta famosa saga a un parell de tests que em permeten determinar si es tracta d’una saga masclista o amb trets masculins o no.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Tota aquesta feina m’ha portat a reescriure els cinc primers capítols de Harry Potter i la pedra filosofal, de tal manera que he pogut canviar la perspectiva dels capítols on Hermione Granger no apareix i crear la vida de l’Hermione des de 0. Tot això ho he pogut fer gràcies a la informació extreta del treball i he pogut concloure que Harry Potter no és una saga masclista, sinó que és una saga amb trets principalment masculins, on la dona és molt important però tendeix a caure en segon pla en la majoria dels casos.

This entry was posted in 2019, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.