Les Metamorfosis d’Ovidi, del vers a la pantalla

AUTOR: Arnau Sánchez Fita

CENTRE: Salesians Sant Antoni de Pàdua

TUTORA: Sílvia de Gea Álvarez

TIPOLOGIA: creatiu

memòria en pdfguió del projecte audiovisual

PUNT de PARTIDA: Aquest treball de recerca consisteix en l’elaboració d’un guió cinematogràfic que actualitza cinc relats de Les Metamorfosis d’Ovidi. La finalitat d’aquest projecte és donar a conèixer l’obra d’una de les figures cabdals de la literatura universal mitjançant un producte audiovisual de creació pròpia. Aquest recurs permet apropar les humanitats a un públic que difícilment s’acostaria directament al món de l’art i de les lletres. El llenguatge audiovisual permet fer-ho de manera dinàmica, lúdica i innovadora. Es tracta, doncs, d’un treball de recerca i creació combinats en un projecte: el guió d’un llargmetratge que trasllada a l’actualitat cinc personatges mitològics i el seu destí.

PROCÉS de TREBALL: Per realitzar-lo, s’ha dut a terme una lectura de l’obra en qüestió, un estudi exhaustiu i un triatge de cada un dels mites que componen la peça, segons els seus personatges, el seu context, la seva temàtica i la seva lliçó moral. Metedològicament, es va fer un buidat tenint en compte els seus protagonistes, la trama i els motius generalitzables que inclouen, com ara vicis, virtuts, motivacions, valors, atacs o defenses sobre les persones, etc. Del tractament minuciós d’aquesta caracterització, en van sortir diverses agrupacions i el criteri classificador que va resultar més ric és el que prenia com a descriptor la tipologia de relacions interpersonals en qualsevol entorn de la vida quotidiana.

RESULTATS/CONCLUSIONS: S’ha assolit la transformació de cinc mites de Les Metamorfosis d’Ovidi en un guió cinematogràfic contemporani, que ha donat com a resultat una sèrie d’històries versemblants que, tot i la seva actualització, han mantingut l’essència que l’autor proposa en la seva obra clàssica. S’ha corroborat que l’ensemble movie és el subgènere més adequat, ja que aporta més dinamisme i atractiu al conjunt del producte audiovisual. Com a síntesi del procés d’adaptació i de la selecció del format del guió coral, es pot concloure que la ficció fílmica és un mètode ideal per a la difusió de la cultura humanística entre un púbic no especialitzat.

This entry was posted in 2019, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.