La política: A un pas de la paritat

AUTORES: Clàudia Rodrigo i Laia Torres

CENTRE: Escola Pia Santa Anna

TUTOR: Carlos Guillén

TIPOLOGIA: documental

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: Aquest treball l‘hem realitzat amb l‘objectiu de conèixer si actualment hi ha discriminació de gènere en la política i si és així quines en són les causes i els factors que fan que es doni aquest fet. Algunes de les hpòtesis que ens vam plantejar a l’inici del treball van ser les següents:
-Actualment hi ha discriminació de gènere en l’àmbit polític?
– La política és una vocació masculinitzada?
– Hi ha paritat en els alts càrrecs polítics?
– Quins són els factors que impedeixen o dificulten que la dona arribi a un alt càrrec polític?
– Ha incrementat el nombre de dones que es dediquen a la política durant els últims anys?

PROCÉS de TREBALL: Per poder arribar a unes conclusions hem realitzat una llarga recerca històrica de la dona, de la seva evolució dins la política i quines han estat les polítiques més rellevants al llarg de tota la història. També hem analitzat la composició del Parlament de Catalunya en diferents legislatures i la composició dels
Ajuntaments dels diferents municipis del Maresme. Per conèixer de primera mà experiències i fets relacionats amb la discriminació de la dona dins d‘aquest àmbit, hem entrevistat a una sèrie de polítiques catalanes, i amb les vivències del que elles ens han explicat hem pogut extreure una sèrie de conclusions i elaborar un petit documental.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Amb tota la feina realitzada hem pogut arribar a una sèrie de conclusions. Aquestes són les més destacables.
Primerament podem afirmar que la causa principal que fa que la dona estigui menys present dins la política, és la causa cultural i social. Amb la recerca històrica realitzada a l’inici del nostre treball hem pogut observar que la dona, fins fa ben poc, no ha estat involucrada en aquest món. En l’àmbit cultural la dona sempre ha tingut un paper inferior a l’home.
També hem arribat a la conclusió que actualment hi ha discriminació de gènere en l’àmbit polític perquè després de tota la recerca feta i gràcies a les dades obtingudes, hem pogut apreciar que el percentatge d’homes sobre el de dones sempre és major.
També hem pogut concloure que els factors que impedeixen a les dones arribar a alts càrrecs polítics amb la mateixa facilitat que ho fan els homes són bàsicament, el fet de prioritzar unes coses davant la política i la por a no poder dedicar temps per tot.

This entry was posted in 2019, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.