L’alumnat nouvingut als instituts públics de Mataró

AUTOR: Víctor Rodríguez Sánchez

CENTRE: INS THOS i CODINA

TUTOR: Aleix Banús

TIPOLOGIA: descriptiu

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: L’objectiu principal d’aquest treball és saber quin percentatge d’alumnes nouvinguts se saben adaptar en un sistema educatiu diferent del que estaven acostumats (ja que a cada país i comunitat autònoma la manera d’ensenyar varia en la majoria dels casos), si han assolit la llengua vehicular: el català (si el saben parlar, escriure, etc) i, finalment, si tots els alumnes d’origen estranger que mostren certes dificultats en el procés d’aprenentatge, acaben 4t d’ESO assolint tots els coneixements necessaris que calen tenir assumits en aquesta etapa educativa per aconseguir tenir el títol de l’Educació Secundària Obligatòria com la gran majoria d’alumnes nascuts aquí.

PROCÉS de TREBALL: La meva recerca conté una part teòrica on faig un anàlisi del procés d’adaptació del alumnes nouvinguts, com és el seu entorn, què són les aules d’acollida, quins materials s’utilitzen per treballar, com s’avalua a aquest alumnat, entre altres. Per una altra part, la part pràctica es centra en entrevistes i enquestes amb diferents professors i assessors d’instituts de Mataró. Amb aquestes entrevistes podrem veure el funcionament de les aules d’acollida i molt més. També he fet dues entrevistes per l’alumnat nouvingut de diversos instituts públics de la ciutat, on es pot veure des de quin punt va partir cadascú, com s’han adaptat, quines han estat les seves dificultats, i, sobretot, quins projectes de futur tenen.

RESULTATS/CONCLUSIONS: He comprovat que la majoria de l’alumnat d’origen estranger s’ha sabut adaptar molt bé al nou sistema educatiu, el 83% afirma que s’han sentit acollits. També, l’adquisició del català depèn molt de cadascú ja que alhora d’aprendre una llengua influeixen molts factors. Per una altra part, no tots acaben acreditant l’ESO ni acaben assolint el català; però això no vol dir que sigui un fracàs per ells perquè segurament l’èxit per aquestes persones serà anar al món laboral o fer altres estudis. Personalment, aquest treball m’ha servit per conèixer persones que estimen molt la seva feina, per veure la diversitat que hi ha a Mataró i per enriquir-me del món de l’educació.

This entry was posted in 2019, INS Thos i Codina and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.