Molins enrere

AUTORA: Iris Prados Maldonado

CENTRE: Escoles Freta Mataró

TUTORA: Joana Ma Abril

TIPOLOGIA: comparatiu

memòria en pdf-1memòria en pdf-2memòria en pdf-3memòria en pdf-4memòria en pdf-5

PUNT de PARTIDA: El meu objectiu general era trobar la causa de perquè Los Molinos, una pedania de Sorbas, Almeria, s’ha desenvolupat de forma sostenible, respectant les restes i alguns fets del passat.

PROCÉS de TREBALL: Per poder assolir el meu objectiu he fet un estudi antropològic de camp on he analitzat la cultura (les festes) , l’economia i el patrimoni (camins, escola, etc) del passat i de l’actualitat i posteriorment he fet una comparació d’aquests dos.
Per aquest motiu he fet entrevistes i he consultat les revistes culturals de Sorbas.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Amb l’anàlisi vaig poder treure les meves conclusions. Per començar cal comentar que el poble és com és a causa de les decisions dels habitants actuals (ja que el poble va patir una despoblació i es va tornar a repoblar per persones estrangeres). L’arquitectura i alguns mètodes del dia a dia segueixen sent els mateixos, però en l’àmbit de cultura i d’economia ha canviat tot perquè no hi ha hagut una continuïtat i pel context històric.

This entry was posted in 2019, Freta Mataró and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.