“Dramatització de 97 maneres de dir t’estimo” Elena Force, GEM

AUTORA Elena Force

CENTRE Fundació Privada GEM

TUTOR Daniel Camps

SÍNTESI Dramatització de la novel·la 97 maneres de dir t’estimo, de Jordi Sierra i Fabra. El treball inclou, no només el guió, sinó tota la producció posterior, és a dir, la il·luminació, l’escenografia, el vestuari, etc. A més, hi trobem una reflexió sobre les necessitats d’ordenació de la trama i de selecció d’escenes, així com l’enregistrament i el muntatge d’una d’aquestes.

Dramatització de 97 maneres de dir t’estimo d’Elena Force Castells

This entry was posted in 2010, GEM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.