“El periodisme esportiu en femení” Anna Gumbau, Escola Pia Santa Anna

AUTORA Anna Gumbau Martínez

CENTRE Escola Pia Santa Anna

TUTORA Esther Sinol

SÍNTESI Estudi sobre la igualtat de gènere en el periodisme esportiu, on s’ha estudiat la integració de la dona als mitjans de comunicació esportius. Està estructurat en tres blocs: les primeres periodistes esportives al món i a Espanya, la situació actual d’aquestes dones, i les previsions de futur.

This entry was posted in 2010, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.