Disseny d’interiors

AUTORA: Judit Trias Cano

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTORA: Mercè Espiell

TIPOLOGIA: creatiu

memòria en PDF   

PUNT DE PARTIDA: El meu objectiu del treball de recerca era modificar l’aparença estètica de la biblioteca de l’institut (Alexandre Satorras), per així poder millorar el rendiment i la comoditat dels alumnes a l’hora d’estudiar i treballar.

PROCÉS: Per poder fer el nou disseny de la biblioteca, prèviament necessitava investigar sobre el disseny d’interiors i les seves especialitats, la seva història i cercar informació sobre els diferents elements del disseny d’interiors. També necessitava investigar sobre el procés que s’ha de seguir a l’hora de fer un disseny d’un interior per poder realitzar el meu. Un cop realitzada tota la recerca, vaig procedir a fer el plànol del disseny, i per fer-ho primer vaig fer una enquesta als alumnes del centre. Després ja vaig poder començar amb el disseny a ordinador, amb la tria del mobiliari, dels colors i la distribució.

RESULTATS: La funció del disseny és millorar la qualitat de vida i l’entorn de les persones, és també millorar la felicitat d’aquestes. El disseny sempre està present entre nosaltres, hi ha una influència mútua, ja que el disseny ens afecta constantment, però alhora nosaltres l’afectem, ja que el disseny està condicionat a l’entorn natural, social i cultural. L’espai que ens envolta ens afecta d’una manera o d’una altra. Per això és important que l’espai on treballem i estudiem, sigui un espai confortable on un estigui a gust, ja que els estudis són les arrels al nostre futur. Per aquesta raó crec que l’estètica de la biblioteca del Satorras s’havia de millorar.

This entry was posted in 2017, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.