Art i Guerra

AUTORA: Paula Sánchez Pío

CENTRE: Escoles Freta

TUTOR: Jaume Genís

TIPOLOGIA: Bibliogràfic

Memòria treball-1   Memòria treball-2   Memòria treball-3   Memòria treball-4  Memòria treball-5

PUNT DE PARTIDA: El meu treball de recerca es titula “Art i guerra”, amb ell pretenc demostrar la importància que ha tingut i té la guerra sobre l’art. Bàsicament, el tema de l’art i de la guerra mostra unes relacions constants on apareixen els vencedors i els vençuts, els trofeus dels vencedors i altres elements tradicionals, però també, més recentment, les manifestacions en contra de la guerra, els sentiments dels artistes… Estudiant-los, he intentat arribar a una sèrie de conclusions que determinin si hi ha una certa relació entre les pintures d’unes guerres i les pintures d’unes altres.

PROCÉS: Fer un treball de recerca suposa feina i moltes hores de dedicacio. Es per aixo, que havia d’escollir un tema que fos interessant i que per moltes hores que hi dediques, no em canses. He hagut de cercar molta informacio,seleccionar-la  i donar-li forma. La informacio que anava recollint m’anava motivant per continuar fent el treball. He pogut trobar la suficient informacio per donar suport a la meva teoria; que la guerra ha estat sempre present a l’art.

CONCLUSIONS/RESULTATS: El punt principal d’aquest treball és la gran influència que ha tingut la guerra vers l’art i he pogut observar que des de l’antic Egipte fins a la primera guerra mundial, la guerra sempre ha estat present com a motiu artístic, i aquesta ens ha arribat en forma de monuments, escultures, narracions, pintures o en d’altres tipus de mostres artístiques. Gràcies a les obres d’art podem saber més de la nostra història bèl·lica. Però, no hem d’oblidar que l’art ha estat influenciat per la política al llarg de la història, sobretot ens els primers moments, i és per aquest  motiu que podem observar com els protagonistes i els motius principals de les obres van variant segons els interessos dels governants del moment.

This entry was posted in 2016, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.