Villanos al descubierto

AUTORA: Ariadna Anguita Julià

CENTRE: Escola Meritxell

TUTOR: Àlex Sarria

TIPOLOGIA: Comparatiu

MEMÒRIA EN PDF

PUNT DE PARTIDA: Inicialment, vaig plantejar-me la hipòtesi que els dolents de Disney i Pixar segueixen un mateix patró, que consisteix en una similitud de les seves característiques de personalitat, aparença física, etc. Quins personatges estudiar? Què podré analitzar d’ells? M’agradarà fer l’estudi tant com ja de per si m’agrada mirar les pel·lícules? Em sorprendré?

PROCÉS: Vaig realitzar un estudi artístic i psicològic d’alguns dels dolents més representatius d’ambdues companyies.També vaig fer una enquesta per saber el coneixement general que es té d’aquestes empreses i les seves pel·lícules.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Al final del meu treball, la meva conclusió va ser que malgrat les possibles similituds entre tots els personatges que havia estat capaç de trobar, hi ha uns pocs que trenquen amb el patró de similituds i, per tant, no tots els personatges el segueixen.

This entry was posted in 2016, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.