El cinema i les avantguardes artístiques del segle XX

AUTORA: Ariadna de Gea

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTORA: Mercè Espiell

TIPOLOGIA: Creatiu

Memòria en PDF

PUNT DE PARTIDA: La hipòtesis del meu treball era, a través de realitzar un estudi de les diferents avantguardes artístiques del segle XX i el cinema realitzat durant aquella època, comparar si ambdós tenien característiques comunes, ja fos l’estètica, el missatge que volien emetre, etc. Vaig començar analitzant els inicis del cinema i com van sorgir les avantguardes artístiques. Després d’una petita introducció a cada una de les avantguardes, vaig realitzar un estudi dels autors més importants i quins eren els temes, colors o formes més característiques de cada un. Seguidament, vaig treballar dues pel·lícules, una més actual, i una altre realitzada durant els anys que aquella avantguarda va estar vigent.

PROCÉS: Per arribar a aquesta conclusió vaig anar analitzant cada una de les avantguardes, els artistes més influents a la pintura, com treballaven, els recursos que utilitzaven, i en menor part, el context històric. Pel que fa a les pel·lícules, vaig fer una petita sinopsi, un estudi dels recursos. Finalment vaig fer una comparació de cada un dels artistes escollits i la pel·lícula més característica que vaig escollir. També vaig treballar una pel·lícula més actual que reflectís aquells trets característiques del cinema d’avantguarda.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Per finalitzar el meu treball, com a part pràctica vaig realitzar una representació mitjançant un stop-motion d’alguns dels quadres més representatius de cada avantguarda. Per acabar, després d’aquest anàlisi i de treballar cada un dels autors més importants de cada moviment, ja fos al cine o a la pintura, vaig afirmar la meva hipòtesis sobre si s’utilitzaven recursos similars a les creacions plàstiques i al cinema.

 

This entry was posted in 2016, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.