Chroma, un estudi sobre el màrqueting experiencial

AUTORA: Núria Medina Bustos

CENTRE: Col·legi salesià Sant Antoni de Pàdua

TUTOR: Carlos Sicília

TIPOLOGIA: Creatiu

MEMÒRIA DEL TREBALL

PUNT DE PARTIDA: Tenia especial curiositat per saber què oferien les grans botigues d’èxit com Apple, Starbucks Coffee o McDonnald’s per atreure a tal multitud de persones. Vaig descobrir que el que les unia era l’experiència de compra única i personalitzada que proporcionaven als seus consumidors. A partir d’aquí em vaig endinsar en el món del màrqueting d’experiències plantejant-me diversos objectius:
• Trobar els elements que configuren l’experiència de compra ideal amb la finalitat de crear una botiga experience.
• La creació d’una nova experiència
• L’elaboració del disseny de l’espai de l’experiència
• La comprovació de que l’experiència s’adequa a les bases del màrqueting experiencial

PROCÉS: El treball té com a base comparacions entre establiments que utilitzen tècniques de màrqueting experiencial i establiments clàssics, per tal de trobar la clau de l’experiència de compra ideal. A continuació es porta a la pràctica, buscant una idea innovadora per crear la nova experiència. D’aquí sorgeix Chroma: la combinació de cromoterapia aplicada a la restauració. Finalment, seguint dues teories d’experts en màrqueting experiencial es comprova que l’experiència acompleix amb les seves bases.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El treball desenvolupa la creació de Chroma, complint així amb els objectius proposats. És un restaurant cromàtic que basa la seva experiència en la influència dels colors en les persones a través de l’espai i el menjar. Per concloure el treball es relaciona el projecte presentat amb dues teories de màrqueting que el suporten. Per tant, es confirma que la nova experiència gastronòmica Chroma acompleix amb les bases del màrqueting experiencial perquè:
• Implica al màxim els cinc sentits
• Implica emocionalment al consumidor
• Pretén influir en les sensacions del consumidor
• Crea un vincle afectiu perquè ofereix un servei personalitzat
• El consumidor pot donar la seva opinió
• Intervé en el pensament del consumidor

This entry was posted in 2016, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.