Les Metamorfosis d’Ovidi en l’art

AUTORA: Ada Podda Castillo CENTRE: INS Laia l’Arquera TUTORA: Anna Ortiz TIPOLOGIA: Analític

TREBALL-AdaPodda

PUNT DE PARTIDA: Constatar com han influenciat Les Metamorfosis d’Ovidi en diferents moviments artístics: Renaixement, Barroc, Surrealisme i Expressionisme.

PROCÉS: Vaig llegir-me Les Metamorfosis i vaig fer una tria de mites segons el seu fil argumental (la fatalitat amorosa). Posteriorment vaig estudiar Ovidi i el seu context històric. Vaig cercar els quatre moviments de la història de l’art (Renaixement, Barroc, Surrealisme i Expressionisme) i vaig posar en pràctica l’anàlisi dels quadres a través d’una dissecció d’imatges.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Em va sorprendre la quantitat de mites que desconeixia i que de manera reiterada són i han sigut plasmats en multitud d’obres. També com a bons clàssics que són, he pogut verificar que encara perduren en l’actualitat en termes quotidians i estan més a prop de la nostra societat i cultura del que pensem.
Les Metamorfosis d’Ovidi han influenciat els corrents del Renaixement i el Barroc de manera estètica i els moviments de les avantguardes com són el Surrealisme i l’Expressionisme com a excusa per mostrar els sentiments, inquietuds i angoixes de l’artista. En conclusió, la influència de Les Metamorfosis és innegable en l’art.

 

This entry was posted in 2015, INS Laia L'arquera and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.