Economia i Art

AUTORA: Irene Diez García CENTRE: INS Laia l’Arquera TUTOR: Alexandre Ibars TIPOLOGIA: Explicatiu

TREBALL-IreneDiez-Part1

TREBALL-IreneDiez.Part2

PUNT DE PARTIDA: La tria del meu treball de recerca sorgeix de l’estima que li tinc a l’art i el meu interès per l’economia. Existeix una relació directa entre economia i art? aquesta va ser la pregunta que em vaig fer durant els inicis i que ha esdevingut la hipòtesis del treball. L’objectiu del treball és mostrar a través de la recerca si hi ha una relació entre l’economia i l’art i en què es basa.

PROCÉS: La realització del treball ha estat basada en una àmplia recerca d’informació a través de biblioteques, internet, entrevistes, analitzant i constatant les dades.
El treball parteix amb la cerca d’informació a la biblioteca del Museu d’Art de Catalunya, (MNAC). Un dels punts importants de la recerca van ser les experiències viscudes com la d’anar a una subhasta d’art i les entrevistes a Valentí Ferràs, director de CaixaForum Barcelona, la professora d’Art Contemporani de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en Joaquim Mir, Teresa Camps i l’entrevista amb l’artista Perico Pastor.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Les meves conclusions són una anàlisi de les arrels històriques de la identitat cultural catalana actual.
Aquestes arrels les trobem sobretot en uns fets històrics molt rellevants, com són l’ús de les cartes de repoblament per a l’expansió de la corona en els comtats catalans, el Regne de València i el de Mallorca; el Consolat de Mar i el seu llibre legislatiu; les revoltes pageses anomenades Remences; el sistema comercial i econòmic de la corona i l’estructura social i política a conseqüència dels anteriors. Tot això ens ha portat a una cultura que valora l’esforç i el treball, funciona a través de la negociació i el pacte i on el promotor del desenvolupament nacional és la societat privada.

This entry was posted in 2015, INS Laia L'arquera and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.