Periodismo de investigación: “Vicio blanco”

AUTOR: Yeray Mateo Alba CENTRE: Freta Mataró TUTORA: Cesca Baca TIPOLOGIA: Creatiu

TREBALL-YerayMa

 

PUNT DE PARTIDA:  El treball comença amb la hipòtesis de què és el periodisme d’investigació i com afecta el periodisme ens els grans casos que s’han donat a Espanya en el que portem de democràcia. Però… Què és el periodisme d’investigació? És el mateix que el periodisme convencional?L’objectiu del meu treball era realitzar un documental sobre un fet que es dóna a la societat d’avui dia. Això està en el documental, la part pràctica del treball.

PROCÉS: El procés de recollida i tractament de les dades va ser bastant caòtic. Hi ha un munt d’informació sobre el periodisme d’investigació, però no tota es fiable, certa i el més important, rigorosa. El treball està basat en informació recullida en pàgines web i llibres especialitzats sobre la matèria.
Una vegada tenia tota la informació només quedava llegir i rellegir tots els fulls i seleccionar la informació més important. 

RESULTATS/CONCLUSIONS: Les conclusions amb que finalitzo el treball són molt positives. La conclusió, en definitiva, és que el periodisme d’investigació està en les seves hores més baixes i probablement, en les seves últimes hores. Està cada vegada agafan força l’anomenat “periodisme ciudadà”. Les seves bases es fonamenten en l’era de la tecnologia.
Va ser una data important el dia que vaig conèixer en persona a Pepe Rodríguez, profesor i máxim exponent del periodisme d’investigació a Espanya.

This entry was posted in 2015, Freta Mataró and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.