Passat i present. La guerra civil a Mataró

AUTOR: Bernat Cantó Codina CENTRE: GEM TUTORA: Mònica Geronés i Rovira TIPOLOGIA: Documental

TREBALL-BernatCantó

 

PUNT DE PARTIDA: 1- Conèixer els successius canvis de govern en la República i saber si van
ser el detonant de la guerra civil .
2- Descobrir el patiment real de la societat civil a Mataró durant i després
de la guerra.
3- Saber si les persones que van viure la guerra coneixen la realitat i
magnitud dels fets succeïts.
4- Esbrinar si és prou coneguda la història a nivell estatal i municipal.
5- Propostes per a un millor aprenentatge de la història a nivell municipal.

PROCÉS: Vaig intentar explotar totes les eines al meu abast per tal de
construir un treball sobre unes bases teòriques fermes, vaig freqüentar a l’arxiu
històric municipal, consultant actes de l’ajuntament i la premsa de l’època, a
més, m’he llegit quatre llibres: “De xerric a capità d’empresa”, “La guerra civil a
Mataró, 1936-1939”, “perill a la reraguarda”, “Art i guerra. Destrucció, espoli i
salvaguarda del patrimoni durant la guerra civil: l’exemple de Mataró”. Així he
aconseguit que la part teòrica del treball fóra completada des de fonts variades,
per així no quedar estancat en el punt de vista d’un autor.
La part pràctica consta de tres entrevistes completes i quaranta enquestes ordenades estadísticament.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Podem afirmar que els canvis de govern a l’ajuntament van ser no només el detonant de la guerra civil sinó també de tots els enfrontaments interns que va patir la República.
Estava convençut de què durant les dues èpoques, guerra civil i postguerra era quan s’havia originat el major patiment. Tot i això, després de completar les entrevistes vaig comprovar que a aquestes dues etapes nefastes s’hi afegia una por immensa envers la República i la persecució religiosa.
El coneixement d’història sobre la República i la guerra civil és baix, sobretot entre els més joves. No s’entén que tingui més coneixements algú a qui es va amagar la història que algú que la té de manera obligatòria en el seu pla d’estudis.

This entry was posted in 2015, GEM and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.