Neuromàrqueting, la clau del consum

AUTORA: Maria Ventura Montoya CENTRE: Escola Pia Santa Anna TUTORA: Maite Nuñez TIPOLOGIA: Explicatiu

TREBALL_Neuromàrqueting

PUNT DE PARTIDA:

Els meus objectius principals són:

-Conèixer què és el neuromàrqueting.
-Conèixer la seva estratègia
-Conèixer l’aplicació pràctica, sobretot en la publicitat

Les meves hipòtesis són:
– La publicitat afecta a tota la població per igual.
– Hi ha estratègies publicitàries igual d’efectives que el neuromàrqueting.
– El neuromàrqueting són missatges subliminals que van dirigits al subconscient.
– El cervell humà té un límit i no és capaç d’assimilar tota la informació que rep.
– L’home és un ésser influenciable per les campanyes de màrqueting i publicitàries, i decideix en funció d’aquesta influència.
– El nostre cervell posseeix el que se’n diu “botó de compra” que si s’activa, hi ha predisposició a la compra d’un producte.
– Les decisions de compra responen a un procés d’anàlisi i raonament.

PROCÉS: Primer vaig realitzar unes hipòtesis i, per refutar-les o verificar-les, vaig dividir el treball en part teòrica i pràctica. A continuació vaig començar la part teòrica, buscant informació a internet i llegint llibres que tractaven la psicologia des del punt de vista del màrqueting. Després, vaig iniciar la part pràctica on vaig realitzar els experiments, vaig contactar amb diverses empreses i professors de universitat per fer entrevistes, vaig anar a una conferència, vaig assistir a un experiment on s’utilitzava l’electroencefalograma i vaig analitzar un anunci. Una vegada completades les dues parts principals del treball, vaig poder verificar o refutar les hipòtesis i extreure les conclusions.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Després de realitzar el treball, he demostrat que les decisions de compra de les persones són gairebé totalment inconscients i el neuromàrqueting ajuda a incidir sobre la part no conscient del cervell gràcies a les tècniques neurocientífiques. Per tant, el neuromàrqueting és efectiu però tampoc és necessari substituir el màrqueting tradicional per ell.

This entry was posted in 2014, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.