Arquetips femenins a les tragèdies d’Eurípides

AUTORA: Nathalia da Silva Tavares CENTRE: INS Puig i Cadafalch TUTORA: Coral Rosselló TIPOLOGIA: Analític i comparatiu

TREBALL_ Arquetips femenins tragèdies Eurípides

PUNT DE PARTIDA: A partir de la idea de com era vista la dona antigament, vaig decidir centrar-me en una època (Grècia clàssica) i un autor concret (el tràgic Eurípides).

PROCÉS: Primer he cercat la idea de què és un arquetip i els diferents arquetips femenins existents. Després, vaig buscar informació sobre la tragèdia grega, els autors més importants i l’ època que van viure. Finalment em vaig centrar en Eurípides. Llegint totes les tragèdies d’aquest autor, vaig fer una recerca dels arquetips més destacats que representaven dones que tractades en les seves obres. 

RESULTATS/CONCLUSIONS: He arribat a la conclusió de què Eurípides mostra la dona tal i com és i les seves obres presenten heroïnes femenines diferents que han esdevinguts figures arquetípiques, és a dir, models per a la creació de personatges que han arribat fins a l’ època contemporània.

This entry was posted in 2014, INS Puig i Cadafalch and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.