Christina de Brunswick travessa l’objectiu

AUTORA: Eugènia Güell Barnils CENTRE: Maristes Valldemia TUTOR: Albert Cocera TIPOLOGIA: Creatiu

TREBALL-Christina de Brunswick

PUNT DE PARTIDA: La difusió del coneixement històric té un gran aliat en el documental audiovisual ateses les seves propietats didàctiques i de facilitat de difusió. Tanmateix, aquestes facilitats poden ser utilitzades per a fins allunyats de l’anàlisi i l’exposició rigorosa dels fets històrics. Considero important analitzar el procés que segueix un fet històric fins convertir-se en historiografia audiovisual perquè, ateses les evidents capacitats en termes de difusió, audiències i influències del suport audiovisual a la societat, és un element de gran importància alhora de configurar la percepció del present per part de la comunitat. Parteixo d’hipòtesis referents a la importància del valor històric, de l’adoctrinament i de la caducitat del documental.

PROCÉS: Per efectuar el treball, primer vaig tractar l’apartat de la història i teoria del documental audiovisual, que vaig completar amb unes entrevistes que vaig efectuar paral•lelament a un conjunt de professionals relacionats en els diversos àmbits de la història i del documental, a més de la pròpia experiència en diversos actes relacionats. Seguidament, vaig seleccionar un fet històric del segle XVIII, el qual vaig investigar a partir de diverses fonts i en vaig idear un format televisiu documentat preproducció., fent-ne els guions i la preproducció. I per acabar, vaig extreure’n les conclusions finals.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Com a conclusions, reflexiono sobre el coneixement històric i la importància que té com a base on es fonamenta el present actual i la importància de la seva adequada transmissió, sobretot pel que fa al documental i la seva vessant didàctica i d’adoctrinament, però sobretot remarcant que és imprescindible el valor històric per seguir endavant.

This entry was posted in 2014, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.