El cinema d’animació. Les pel·lícules sense persones

AUTOR: Héctor Arnau Fernández CENTRE: GEM TUTOR: Txema Lasaga TIPOLOGIA: Documental

TREBALL-El cinema d’animació

PUNT DE PARTIDA: L’objectiu del treball, era veure com ha anat evolucionant l’animació al llarg del temps i veient com les diferents corrents artístiques, així com la societat del moment ha condicionat el desenvolupament de l’animació en diferents zones geogràfiques.

PROCÉS: Les dades les he recopilat a través de llibres i internet, i el que he fet ha estat un seguiment de l’animació que hi havia en cada període contraposant-la amb les corrents artístiques e ideològiques que imperaven en el moment.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Al final del treball, he pogut comprovar que, efectivament la societat influencia l’animació, però alhora, aquesta influencia al públic que influencia les futures animacions, creant així una retroalimentació.

 

This entry was posted in 2014, GEM and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.