Open innovation. Obrir-se per créixer

AUTORES: Laia Altaba i Anna Gelabert CENTRE: Escola Pia Santa Anna TUTORA: Estel Paloma TIPOLOGIA: Explicatiu

TREBALL-Open innovation, obrir-se per créixer

Annex-Open innovation

PUNT DE PARTIDA:

– Conèixer i analitzar teòricament el concepte “Open Innovation”
– Conèixer en quines empreses es duu a terme aquesta estratègia.
– Conèixer els motius pels quals no se sol utilitzar Open Innovation a empreses espanyoles.
– Conèixer l’impacte de la innovació oberta en el mercat actual.
– Relacionar l’Open Innovation amb els coworkings i els clústers.
– Cercar la solució a un problema o idees a un repte que una empresa concreta (o varies) ens plantegi a través de les aportacions d’una classe.

PROCÉS:

– Lectura del llibre “innovación abierta” de Henry Chesbrough
– Visitar Esade Creapolis i entrevistar Jorge Serra
– Entrevista a Alberto López-Oleaga (Director Innovació Grup Ferrovial)
– Entrevista a Clara Bartra (Directora Grouth Centre de Gallina Blanca)
– Entrevista a Alfons Cornella (Fundador i President Infonomia i Co-society)
– Visitar Esade Creapolis i entrevistar Jorge Serra
– Entrevistes a components de diferents coworkings
– Entrevistes a components de diferents clústers
– Demanar a varies empreses locals (Tecnocampus Mataró) que ens plantegin un problema o un repte del qual n’estiguin buscant una solució.
– Plantejar els reptes a una o varies aules de la ESO i cicles formatius de diferents modalitats per a poder fer que resolguin alguns dels problemes que han afectat a empreses reals.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Hem pogut validar diverses hipòtesis com son que la innovació oberta permet disposar de més idees i per tant elaborar productes més creatius, que els coworkings i els clústers són una manera d’implantar la innovació oberta i que els alumnes de la nostra escola van proposar idees molt creatives i disruptives, degut a ser aliens a la empresa. Vam refutar, però, que a Espanya no hi hagués cap empresa que utilitzes aquesta manera de treballar, ja que de seguida vam veure que Gallina Blanca ho utilitzava. També vam poder refutar que la cultura espanyola no estigués preparada per assolir el concepte de la innovació oberta.

This entry was posted in 2014, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.