Anàlisi i interpretació del model d’M1TV

AUTOR Pablo Sánchez Hidalgo
CENTRE Escola Pia Santa Anna
TUTORA Sílvia Domínguez
TIPOLOGIA Estudi de cas i creatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

Són quatre els objectius genèrics d’aquest treball: conèixer el sector de la televisió local i concretament el d’M1tv; descobrir el paper del màrqueting i la imatge corporativa en la televisió; estudiar profundament el model d’M1TV; i detectar i localitzar els problemes en el model actual d’M1TV.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

En aquest treball s’ha plantejat una metodologia particular i innovadora, basada en subjectar la informació i la recerca al coneixement d’aquelles persones vinclades i relacionades amb el mitjà o els afers estudiats, que han sigut entrevistades de forma exclusiva per aquest treball per disposar de la informació concreta desitjada. A més a més de les entrevistes, tota la informació que hi apareix ha sigut extreta de documents oficials publicats en el BOPB, planes webs de la Generalitat de Catalunya i les institucions polítiques del Maresme.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

El servei públic de televisió local necessita recuperar l’essència i el caràcter associatiu dels primers canals locals i sumar esforços i participació dels diversos habitants de la comunitat. La proximitat amb la població és la clau de l’èxit. S’ha volgut transmetre la importància del màrqueting, que garanteix el triomf d’un mitjà a través de l’associació de valors a uns continguts. D’aquesta manera, amb proximitat i empatia, les televisions locals tornaran a les ments dels ciutadans.

This entry was posted in 2013, Escola Pia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.