Viatge en la ment d’un assassí

AUTORA Anna Viñals Musquera
CENTRE Escola Meritxell
TUTORA Roser Gelada
TIPOLOGIA Analític-comparatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

Investigar els mòbils i els perquè dels assassins, estudiar les bases de la ciència criminòloga i les ramificacions d’aquesta.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

Recopilació d’informació, comparació i contrastació de la informació. Consultes professionals de l’àmbit en qüestió i, finalment, l’elaboració d’una conclusió pròpia.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Conclusions sobre els mòbils dels assassins i les condemnes apropiades en cada cas en funció del rerefons de l’assassí i dels seus trets psicòtics.

This entry was posted in 2013, Escola Meritxell and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.