Inspiracions divines (La presència de la mitologia grega en la literatura i l’art)

AUTORA Marta López Padilla
CENTRE Maristes Valldemia
TUTOR Joan Bracero
TIPOLOGIA Bibliogràfic-documental

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

El meu treball de recerca busca comprovar fins a quin punt la mitologia grega ha influenciat a la literatura i a l’art des de l’època antiga fins als nostres temps i aconseguir afirmar la hipòtesi que durant tots aquests anys s’ha mantingut en vida gràcies a milers d’autors que han reflectit en els seus llibres, poemes o quadres els mites que la caracteritzen.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

Així doncs, el meu treball és una espècie de curset express sobre mitologia grega, que alhora que explica els mites en busca referències en la literatura i en l’art.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

This entry was posted in 2013, Maristes Valldemia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.