Ideació gràfica de la indumentària com a fonament visual i plàstic de la creació de moda

AUTOR Ramón Lechado Moreno
CENTRE INS Miquel Biada
TUTORA Mercè de Miguel
TIPOLOGIA Explicatiu-creatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

Interès personal de la moda i qüestió entre la relació de l’art amb el disseny de moda.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

Estudi de la història de la indumentària i recerca d’esbossos de dissenys de moda.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Hi ha una relació entre l’art i la moda.

This entry was posted in 2013, INS Miquel Biada and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.