Gospel or Wowspel?

AUTORA Helena Fernández López
CENTRE INS Thos i Codina
TUTORA Maria Cano
TIPOLOGIA Documental

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

El treball parteix d’una hipòtesi: els propòsits del Gòspel en les seves actuacions han canviat actualment.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

Aquesta hipòtesi l’he volgut confirmar recollint informació sobre aquest estil musical, tant actualment com històricament, i n’he volgut destacar el canvi religiós tant evident que ha experimentat.

També m’he ajudat d’actuacions i tallers relacionats amb el Gòspel i he fet entrevistes a diversos membres de grups d’aquest estil, recollint-les finalment en un petit vídeo.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Finalment, he arribat a la conclusió de que actualment el Gòspel no és un ritual espiritual, sinó que s’ha convertit en una performance que pretén invitar a la gent a gaudir de la música. Tot això ho he pogut esbrinar a través d’entrevistes i coneixent d’una manera profunda els motius actuals per pertànyer a aquests grups.

This entry was posted in 2013, INS Thos i Codina and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.