Producció d’un documental

AUTORA Laura Homs Puchal
CENTRE Fundació Privada GEM
TUTOR Txema Lasaga
TIPOLOGIA Creatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

L’objectiu principal del treball era arribar a entendre com es produïa i elaborava un documental. El principal dubte que volia tractar era el dels processos a seguir, i també el dels orígens d’aquest mitjà comunicatiu. Un objectiu secundari era esbrinar si una carrera universitària en aquest àmbit seria per mi o no, és a dir, aclarir-me alguns dubtes sobre el meu futur professional.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

Vaig buscar en biblioteques llibres que em poguessin ajudar, i en vaig trobar un parell que em van ser molt útils. A partir d’aquests llibres i una entrevista que vaig fer amb uns coneguts que treballen a TV3, em vaig començar a fer una idea del que seria el treball i com el voldria tractar.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Finalment vaig obtenir un resultat molt més elaborat del que m’havia imaginat. M’he quedat molt satisfeta amb el producte final del meu esforç, i he aconseguit arribar als meus objectius de coneixement i comprensió de la producció documental.

This entry was posted in 2013, GEM and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.