Adaptacions cinematogràfiques del món clàssic

AUTORA Estefanía Calzado Cantarero
CENTRE INS Puig i Cadafalch
TUTORA Coral Rosselló
TIPOLOGIA Comparatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

L’objectiu era fer una comparació entre unes obres literàries de Grècia i Roma clàssiques i les seves respectives adaptacions cinematogràfiques, i establir-ne les similituds i divergències entre elles per tal de verificar si eren o no fidedignes a les obres originals.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

El procés ha estar, en primer lloc, la lectura de sis obres literàries de la Grècia i Roma clàssiques; veure les adaptacions cinematogràfiques corresponents a aquestes; i per últim les comparacions.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

Gairebé totes les adaptacions adaptaven força bé les decoracions, un nombre més reduït d’aquestes pel·lícules eren fidedignes a la trama que tenen les obres originals i molt poques conservaven els mateixos diàlegs que les originals.

This entry was posted in 2013, INS Puig i Cadafalch and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.