Santa Maria és cultura

AUTORES Sara Buscà i Nuria Piqué
CENTRE Escola Pia Santa Anna
TUTORA Maria José Salas
TIPOLOGIA Documental

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

El nostre treball de recerca consisteix en elaborar una pàgina web i un tríptic explicatiu sobre la basílica de Santa Maria de Mataró.

Les hipòtesis són:

Una església no és només un edifici religiós sinó que té una història i un patrimoni que gran part de la població ignora. La influència que exerceix a la ciutat demostra que continua sent un indret important i segueix on ha estat des de fa molt de temps. És un dels pilars religiosos més importants de la ciutat. La societat s’interessa pels espais religiosos majoritàriament pel caire cultural que pel religiós. La ciutat no ha donat mai la rellevància necessària a la basílica per tal que aquesta fos coneguda per un sector més ampli de persones.

Els objectius són els següents:

Conèixer els orígens de l’església; el motiu de la seva situació geogràfica, creació i evolució; saber a quins canvis s’ha vist afectada; què representa avui en dia per la ciutat; el seu funcionament; complementar la visita guiada; i per últim crear una pàgina web i realitzar un tríptic explicatiu.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades)

La nostra feina principal ha sigut llegir llibres que ens ha proporcionat el Museu Arxiu així com realitzar entrevistes a persones especialitzades en l’àmbit.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

De tots els objectius només un no s’ha complert: complementar l’actual visita guiada, atès que vam trobar innecessari complementar l’actual visita.

Pel que fa a les hipòtesis, dues no s’han complert: la basílica segueix on ha estat des de fa molt de temps gràcies a la influència que exerceix a la ciutat i la societat s’interessa pels espais religiosos pel caire cultural més que pel religiós.

This entry was posted in 2013, Escola Pia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.