La repressió de la dona al franquisme

AUTORA Judith Vázquez Pitarch
CENTRE INS Pla d’en Boet
TUTORA Ana Saorín Casado
TIPOLOGIA Analític-comparatiu

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

Amb aquest treball he volgut fer una mirada enrere en la història de la dona en diversos aspectes. L’objectiu fonamental ha estat oferir informació de la dona al franquisme en l’àmbit social, econòmic i polític.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

El meu treball està dividit en dos temes principals, el de la dona durant l’Espanya contemporània i el de la dona al franquisme, per així poder comparar com va ser l’evolució de la dona durant aquells anys, tan a nivell social com a l’hora de treballar.

Per fer el treball he utilitzat molts fragments de llibres, des de diàlegs fins a documents, perquè et permeten entendre com era la situació de la dona en aquella època. Els llibres fan una descripció de com era discriminada la dona. Una altra font d’informació que he utilitzat han estat les entrevistes.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

El franquisme va voler imposar els seus valors ideològics i morals per mitjà d’un control exhaustiu sobre les activitats privades i públiques de tots els espanyols. El començament de la Dictadura del General Franco va fer que la dona espanyola deixés de tenir tots els drets aconseguits durant la II República Espanyola, i va deixar a la dona com feia un segle enrere.

La dona va tenir moltes restriccions en l’entorn cultural, econòmic i social i sempre tenint present la superioritat masculina.

Es caracteritzava a la dona espanyola com una dona profundament religiosa, patriota i casolana. El seu destí era servir a la pàtria tenint fills.

La repressió de la dona al franquisme- definitiu

This entry was posted in 2013, INS Laia L'arquera and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.