Evolució de la religió romana i la mitologia avui

AUTOR Marc Boltas Pérez
CENTRE Escoles Freta Mataró
TUTORA Joana Abril
TIPOLOGIA Documental

PUNT DE PARTIDA (hipòtesis, interrogants inicials, objectius):

D’una banda, volia descobrir com vivien i sentien el poble romà la seva religió i les diferents etapes d’aquesta. En segon lloc, pretenia demostrar que tots aquests mites són molt presents en la nostra societat.

PROCÈS (recollida i tractament de les dades):

Per fer aquest treball he consultat moltes pàgines web, diferents articles i he llegit llibres recollits a les biblioteques per a fer la part més teòrica. També he d’esmenar les varies visites que vaig fer al MAC, on hem vaig documentar i vaig obtenir informació sobre les peces.

RESULTATS/CONCLUSIONS:

He arribat a les conclusions de que la religió romana era artificial i pràctica i molt lligada a la política. D’altre banda, he descobert que hi ha moltes més referències mitològiques en la nostra societat de las que podem imaginar.

Evolució de la religió romana i la mitologia avui (treball complet)

This entry was posted in 2013, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.