Un llibre il·lustrat: de la primera idea al resultat final

AUTORA Hel·lena Prat i Esquerdo
CENTRE Maristes Valldemia
TUTORA Núria Real
SÍNTESI Amb aquest treball de recerca es vol fer una explicació del procés de creació d’un llibre il·lustrat, tant de la part artística i d’il·lustració (dels primers esbossos a la tècnica utilitzada per a les il·lustracions definitives) com de la part narrativa (creació del conte i aprofundiment en els elements d’aquest), per acabar amb una petita referència a la maquetació de text i imatge conjuntament per confeccionar el llibre il·lustrat final.

Un llibre il.lustrat, d’H.Prat

This entry was posted in 2012, Maristes Valldemia and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.