Somnis en stop motion

AUTORA Ariadna Fernández Cano
CENTRE Col·legi salesià Sant Antoni de Pàdua
TUTOR Pere Tresserras i Bussot
SÍNTESI El meu treball de recerca va consistir a analitzar la tècnica d’animació de l’stop motion; a partir d’aquest estudi, vaig comprovar que s’utilitza en molts mitjans, com per exemple anuncis o sèries infantils. A més a més, vaig constatar que un aficionat a aquesta tècnica pot realitzar un curtmetratge, malgrat que s’han d’emprar molts recursos per fer-lo possible.

treball de l\'Ariadna Fernández

curtmetratge

This entry was posted in 2012, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.